Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 03 2017

szlafmyca
13:21
Reposted fromtfu tfu viacrazypolish crazypolish

December 28 2016

szlafmyca
11:43
Przejściowe pory roku nie są dla mnie najlepsze. Dla nikogo takiego jak ja. Obłęd lubi wracać jesienią lub przedwiośniem. Lubi niż, mgłę, ołowiane zachmurzone niebo. Budzisz się rano i masz do dyspozycji albo nieokreślony lęk, albo smutek. A czasami jedno i drugie. Chciałbym obudzić się pogodnym i uśmiechniętym lub przynajmniej obojętnym, ale jedyne, na co mogę liczyć, to wybór między trwogą a rozpaczą oraz nadzieja, że nie zwariuję do reszty.
— Jarosław Grzędowicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamhsa mhsa

December 21 2016

szlafmyca
22:02
Reposted fromFlau Flau viaradaetyki radaetyki

December 20 2016

szlafmyca
22:43
0233 502c 500
Reposted fromverschwoerer verschwoerer viapmg pmg
szlafmyca
22:42
szlafmyca
22:41
Jestem przeciwieństwem awanturnika: wszystkiego na tym świecie się boję i wszystko mnie męczy.
— Emil Cioran, "Zeszyty 1957-1972"
szlafmyca
21:26
Reposted fromFlau Flau viainzynier inzynier
szlafmyca
21:13
szlafmyca
21:10
6649 0c56
Reposted fromzciach zciach viano-longer-kore no-longer-kore

December 18 2016

szlafmyca
20:27
szlafmyca
20:26
0236 e689 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viapjoter pjoter
szlafmyca
20:26
Reposted fromfungi fungi viakaczkakwaczka kaczkakwaczka
szlafmyca
20:25
3116 1855 500
Reposted fromkelu kelu viapjoter pjoter
szlafmyca
20:25
9706 6a51 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapjoter pjoter

December 06 2016

szlafmyca
09:51
0490 95fd 500
Reposted fromechoes-of-silence echoes-of-silence viatishka tishka
szlafmyca
09:50
2235 74bf 500
Reposted fromkatsiu katsiu viasober sober
szlafmyca
09:44
szlafmyca
09:44
8855 b77b
Reposted fromidzsobie idzsobie viameem meem
szlafmyca
09:43
4175 d738 500
Reposted fromvounsky vounsky viatishka tishka
szlafmyca
09:42
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl